Ister har ett brett användningsområde
Efter trettio år inom charkindustrin startade Lars-Göran Pettersson år 2000 sitt förpackningsföretag Ödsmåls Charkservice som underentreprenör till EllcoFood.
Lars-Göran Petterson har stor kunskap om kött- och livsmedelsindustrin, bland annat från sin tid på Scan.
Varje morgon samlas allt fett från gris och nöt in för att köras till EllcoFoods anläggning Stidsvig i Skåne som ligger i Klippans kommun för att efter smältningsprocessen bli till ister och talg. Detta transporteras i sin tur i stora, slutna tankar på 800-900 kg i varje tillbaks upp till Göteborg för vidare bearbetning.
 
Lars-Göran och hans två duktiga grabbar tar fram allt dagen därpå där det bearbetas i stora rostfria maskiner, för att därefter förpackas.
 
Användningsområdet för ister  är stort. 50 % går på export till Europa, Ryssland, Öststaterna och Asien. Resten används inom läkemedelsindustrin (till salva och pasta), bagerier som använder det i matbrödet vilket ger större volym på brödet, restauranger som använder ister till stekning och fritering och godistillverkare. Garverier behöver talg till beredning av skinn. Även livsmedelsaffärer finns bland kunderna då ister är en efterfrågad produkt - speciellt kring jultid.
- Så vårt animaliska fett har ett mycket stort användningsområde, säger Lars-Göran Pettersson.
 
Lars-Görans två grabbar har arbetat från starten i företaget och inte haft en enda sjukdag. Det märks också att gemyten och trivseln är stor på företaget. Lars-Göran ser med tillförsikt på framtiden. Ödsmåls Charkservice är ju dessutom ensamma om sin produkt på den svenska marknaden.

Ödsmåls Charkservice

Bransch:
Mat

Telefon: 031-848442
Fax: 031-848444

Adress:
Ödsmåls Charkservice
Slakthuset
41502 GÖTEBORG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN